Telenor oppgraderer basestasjon ved Kvisten

Nå oppgraderes mobilnettet slik at flere får tilgang på 5G og enda bedre kapasitet på 4G. 

Kartutsnitt av området som periodevis vil kunne oppleve redusert kapasitet eller manglende dekning.

I området denne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning. 

Det planlegges nå arbeid på en basestasjon i ditt område med oppstart 29.02.2024. kl 08.00 og er forventet ferdig kl. 08.03.2024. Arbeidet har referansenummer 39060230. Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 05.03.2024

Telenor varsler kunder som har tjenestene mobilt bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom vi forventer at de mister dekning på registrert adresse.

For mer informasjon om dekning og utbygging fra Telenor, sjekk ut:

 https://www.telenor.no/dekning/#dekningskart