To omsorgsleiligheter i Sistranda borettslag til salgs

Takst kan fås i kommunens servicesenter. Søknadsfrist 26. februar 2024 kl 12.00.

Søknad sendes:
Frøya kommune, pb. 152, 7261 Sistranda
eller postmottak@froya.kommune.no