Tungvåg bruer på fylkesveg 716 på Frøya skal rehabiliteres

Det skal settes opp nye føringskanter med tilhørende rekkverk samt at noe av vegdekket skal fikses. 

I byggeperioden reguleres trafikken forbi anleggsstedet med trafikklys. Det blir derfor noe venting for de som kjører denne strekningen.

Arbeidene starter i uke 10 (4.3-8.3).

Årsaken til at rekkverket på de to bruene skal byttes, er at dagens brurekkverk er for svakt og ikke oppfyller dagens krav.

Samtidig som dagens rekkverk byttes ut, blir det også støpt nye kanter. Dette sikrer god innfesting for det nye rekkverket. 

 

Kontaktperson

Alf MagneTrana

Ingeniør

Send epost

74 17 98 05 / 905 34 367

 

 

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune