Vaksine mot influensa- og koronasykdom høsten 2023

Høsten er i anmarsj, og det er tid for å beskytte seg mot influensa- og koronasykdom.

Alle over 65 år bør ta begge vaksiner

Voksne som er kronisk syke, har alvorlig fedme, eller er gravide, bør også ta vaksinene. Barn over 6 måneder med kronisk sykdom, bør ta influensavaksinen, mens det bare er barn med alvorlig sykdom som bør ta koronavaksinen. Snakk med legen din om du er usikker på om det gjelder deg eller ditt barn.

Det er satt opp 2 dager til vaksinering av risikogruppene, og det vil foregå i Frøya kultur og kompetansesenter fredag den 20.10 og 27.10 fra kl. 09:00-15:00. 

Bestill time til vaksinering på sms til 901 54 389, og oppgi om du vil ha en eller begge vaksinene. Det er også mulig med ‘dropp inn’ disse to dagene.

Det vil også bli sendt ut en sms til alle innbyggere med informasjon om vaksinasjon.

Influensavaksinen koster 150 kr og koronavaksinen er gratis.

Velkommen!

Informasjonsbrosjyre om vaksine (PDF, 860 kB)