Vil du bidra som frivillig under Haltenhelga 19. – 21. juli?

Haltenhelga er fra 19. – 21. juli med arrangementet Haltendagen 2024.

Stiftelsen Halten NDM står som arrangør av Haltendagen, i samarbeid med Halten Fiskarheimens venner. Dette er et årlig arrangement som bidrar med en betydelig del av Stiftelsens driftsinntekter. Inntektene er helt avgjørende for driften av Stiftelsen, en drift som også er svært avhengig av mye frivillig dugnadsinnsats.

 

Bidra som frivillig

Det har vært en mangeårig praksis at eierkommunene etter tur har påtatt seg ansvar for å skaffe dugnadspersonale til Haltendagen. Dette ansvaret innebærer blant annet at frivillige deltar med praktiske gjøremål i forkant, under og i etterkant av Haltendagen.

I år er det Frøya Kommune sin tur, og nå håper kommunen at det finnes frivillige som har lyst til å bidra på Halten i løpet av helga i juli.

Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med kulturkonsulent Mona Elisabeth Skarsvåg på epost: mona.skarsvag@froya.kommune.no