Beredskap

I de tre nødetatene er det operative og dyktige fagpersoner, planverk og samarbeidspartnere som sørger for din og min daglige trygghet. Noen av tjenestene er regionale, som politi, ambulanse, mens andre er rene kommunetjenester. Dette er brann og legevakttjeneste.

Ved større kriser og uhell som de ordinære virksomhetene i kommunen ikke håndterer fullt ut, blir den kommunale beredskapsledelsen innkalt.


Ordfører og kommunedirektøren leder den kommunale beredskapsledelsen. Kommunedirektøren leder det operative arbeidet med tanke på egen organisasjon, mens ordføreren har hovedansvaret for ekstern kriseinformasjon.