Kulturprisen

Frøya kommunes kulturpris deles ut annethvert år, under kommunens førjulsarrangement "Jul på Frøya". Ønsker du å foreslå kandidat må du sende forslag til postmottak@froya.kommune.no.

Frøya kommunes kulturpris deles ut annet hvert år. Disse har tidligere blitt tildelt kulturprisen.
 

Kulturprisen
År Mottaker
1980 Johan G Foss
1981 Hjalmar Flatval
1982 Tor Aune
1983 Sanitetskvinnene i Frøya kommune
1991 Hans O. Rabben
1992 Ragnhild Ervik
1993 Eva Mjøen
1994 Torstein Iversen
1995 Halten Fiskarheims Venner
1996 Flomål
1997 Arnold Myreng
1998 Anton O. Haftorsen
1999 Lars Kvalvær
2004 Havdur
2006 Frøya Videregående Skole og Elin Karpinski Strandheim
2008 Harald Gautvik
2010 Jan Otto Fredagsvik
2012 Hans Anton Grønskag
2014 Brynhild Vavik
2016 Mausund IL 
2018 Astri Reppe 
2020 Magne Romestrand

 

Statuttene for kulturprisen ble vedtatt i Hovedutvalget for næring, miljø, kultur- og tekniske tjenester den 29.05.04 og er som følger: 

Prisvinneren har arbeidet i lang tid med kulturarbeid

Prisvinneren har nedlagt en stor del frivillig arbeid for kulturlivet i kommunen.

Prisvinneren har i lang tid vært en stor pådriver og motivator for kulturarbeidet i kommunen.

Prisvinneren er allsidig og deltar i flere av de kulturelle retningene og ytringsformene som finnes kommunens kulturliv.

Prisvinneren har tilført kommunens innbyggere mye kunnskaper og gode opplevelser omkring sitt emne/fag innen kulturen, og på denne måten hatt stor betydning for sine sambygdinger.

Prisvinneren må oppfylle minst ett av punktene i statuttene.

Kontakt

Mona Elisabeth Skarsvåg
Kulturkonsulent
E-post