Tilgang til tilskuddsportalen

Bedrifter, forskere og gründere benytter Tilskuddsportalen til å realisere ideer og visjoner. I Tilskuddsportalen finnes mange gode ordninger for forskning, utvikling, innovasjon og generelt prosjekter som er nyttig for miljø og samfunn. Tilskuddsportalen har tilskudd og nyheter fra EU, norske og internasjonale midler - både private og offentlig.

Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste for aktivt arbeide med tilskudd. Tilskuddsportalen gir nyheter om tilskudd og har en søkbar katalog med nærmere 3.000 tilskuddsordninger. Du kan bli direkte varslet om viktige endringer, søknadsfrister eller varsler fra andre i ditt nettverk. Frøya kommune tilbyr tilgang på portalen, slik at vår innbyggere, bedrifter, lag og organisasjoner fritt kan bruke den.

Lykke til i jakten!