Stimuleringstilskudd til veterinærtjeneste

Frøya og Hitra vaktdistrikt vurderer å supplere antallet veterinærer (erstatte veterinær etter fratredelse) som deltar i klinisk veterinærvakt i distriktet. Vi ønsker derfor tilbud fra godkjent veterinær om deltakelse i ordningen om veterinærvakt. Tilbud gis på fastlagt konkurransegrunnlag. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Frøya kommune Kontaktpersonen: Thomas Sandvik, telefon: 412 15 328, e-post: thomaselier.sandvik@froya.kommune.no

Tilskuddsordningen er basert på statlige virkemidler, og forvaltes via kommunene, Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

 

Hvem kan søke?

Formålet med tilskuddet er å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Det er en forutsetning at aktuelle veterinærer (som tildeles støtte) deltar i veterinærvakta innenfor rammen av Frøya og Hitra veterinærdistrikt.

Kommunene søker etter en som kan ta på seg vakt ukedager mandag til torsdag dagtid 08.00 til 16.00 og en del i vaktordningen på kveld, natt og helg. Samt en person til kun kveld, natt og helgevakt.

Mangler du kurs for å kunne være med i ordningen kan kommunene stille med midler for å ta kursene du mangler.

 

Send søknad

Søknadsfrist snarest.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

 

Søknad sendes til Frøya kommune v/landbruksavdeling på e-postadresse:

postmottak@froya.kommune.no