Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Politisk organisering

Kommunen styres av lokalpolitikere med kommunestyret som øverste myndighet.

Kommunestyret velges av befolkningen i kommunen for fire år om gangen. Da går innbyggerne i kommunen til valgurnen og avgir sin stemme til kommunestyrevalget. Kommunestyret velger så formannskap, ordfører, varaordfører, hovedutvalg og andre styrer, utvalg og råd for samme fireårsperiode.

Kommunestyret setter rammene og trekker opp retningslinjene for kommunens virksomhet og bestemmer hvilket ansvarsområde og hvilke fullmakter formannskapet og de faste utvalgene skal ha.

Den administrative siden skal gjennomføre de planer og vedtak som politikerne gjør.