Medlemmer og varamedlemmer i Adminstrasjonsutvalget

Medlemmer i Administrasjonsutvalget
Medlemmer i Administrasjonsutvalget
Medlemmer E-post Parti
Berit Flåmo, Ordfører, Berit.flamo@froya.kommune.no Ap
Pål Terje Bekken, Varaordfører Pal.Terje.bekken@froya.kommune.no Ap
Kristin Reppe Storø KristinReppe.storo@froya.kommune.no Ap
Gunn Heidi Hallaren Gunn.heidi.hallaren@froya.kommune.no Ap
Aleksander Søreng Aleksander.Soreng@froya.kommune.no Frp
Martin Nilsen Martin.Nilsen@froya.kommune.no H
Arvid Hammernes Arvid.Hammernes@froya.kommune.no V
Arbeidstakerrepresentanter:
Bente Øyen bente.koyen@froya.kommune.no Fagforbundet: pt. ​
Kitt Julie Hansen kitt.julie.hansen@froya.kommune.no NITO: pt.​

 

Varamedlemmer i Administrasjonsutvalget
Varamedlem E-post Parti
Torbjørn Måsøval torbjorn.masoval@froya.kommune.no Ap
Geir Egil Meland Geir.meland@froya.kommune.no Ap
Heidi Taraldsen heidi.taraldsen@froya.kommune.no Ap
Vida Zubaite-Bekken Vida.bekken@froya.kommune.no Ap
Bjørnar Gisle Grytvik BjornarGisle.Grytvik@froya.kommune.no Frp
Remy Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H
Knut Arne Strømøy KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no Sp
​Hans Kristian Werkland hanskristian.werkland@froya.kommune.no Frp
Edvin Paulsen edvin.paulsen@froya.kommune.no V
Halgeir Arild Hammer halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
Harald Ole Aursøy Harald.Aursoy@froya.kommune.no V
Camilla Røstad​​ Camilla.rostad@froya.kommune.no Vara for begge arbeidstakerrepr.

 

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.

Administrasjonsutvalget har ikke delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål.