Medlemmer og varamedlemmer i Adminstrasjonsutvalget

Oversikt medlemmer Formannskapet
Medlemmer E-post Mobil
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører, H kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 48 24 48 68
Ole Morten Sørvig, Varaordfører, H ole-morten.sorvig@froya.kommune.no 95 72 05 52
Olaf Reppe, Frp olafpetter.reppe@froya.kommune.no 95 15 31 86
Hege Vikaskag, Frp hege.vikaskag@froya.kommune.no 90 59 51 71
Elin Karpinski Strandheim, Ap elin.strandheim@froya.kommune.no 47 40 93 09
Geir Egil Meland, Ap geir.meland@froya.kommune.no 95 04 60 74
Lene Dahlø Skarsvåg, Sp lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 97 51 27 73

 

Fra arbeidstakerrepresentantene

Fra arbeidstakerrepresentantene
Medlemmer E-post Mobil
Bente Kristin Øyen, Fagforbundet bentekristin.oien@froya.kommune.no 92 60 32 72
Marthe Vatn, Utdanningsforbundet marthevatn@froya.kommune.no
Olav Raanes, hovedverneombud olav.raanes@froya.kommune.no 94 03 51 17
Vara: Emil Kristoffer Krokan, NiTo emilkristoffer.krokan@froya.kommune.no

 

Varamedlemmer formannskapet
Varamedlem E-post Mobil
Marine Måsøval, H Marine.masoval@froya.kommune.no
Aleksander Søreng, Frp aleksander.soreng@froya.kommune.no 93 85 68 51
Vidar Garnvik, H vidar@garnvikrokeri.no
Sandra Reppen Søreng, Frp sandra.r.s99@hotmail.com
Arvid Hammernes, V arvid.hammernes@froya.kommune.no 90 59 51 71
Svein Viggo Johansen, Pp sveinviggo.johansen@froya.kommune.no
Dordi Hammer, R dordi.hammer@froya.kommune.no 90 57 45 24
Billy Fredagsvik, Ap billy.fredagsvik@froya.kommune.no
Eskil Sandvik, Sv eskil.sandvik@froya.kommune.no 97 03 98 30
Knut Arne Strømøy, Sp knutarne.stromoy@froya.kommune.no
Per Ole Sandvik, Sp po.sandvik@hotmail.no

 

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.

Administrasjonsutvalget har ikke delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål.