Medlemmer og varamedlemmer i Adminstrasjonsutvalget

Medlemmer i Administrasjonsutvalget
Medlemmer E-post Parti
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører, KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no H
Knut Arne Strømøy, Varaordfører KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no Sp
Lene Dahlø Skarsvåg Lenedahlo.Skarsvag@froya.kommune.no Sp
Arvid Hammernes Arvid.Hammernes@froya.kommune.no V
Geir Egil Meland Geir.Meland@froya.kommune.no Ap
Billy Fredagsvik Ap
Dordi Hammer Dordi.Hammer@froya.kommune.no R
Arbeidstakerrepresentanter:
Bente Øyen bente.koyen@froya.kommune.no Fagforbundet: pt. ​
Aimee Leistad Aimee.Leistad@froya.kommune.no Juristforbundet

 

Varamedlemmer i Administrasjonsutvalget
Varamedlem E-post Parti
Remy Strømskag Remy.Stromskag@froya.kommune.no H
Pp
Lars Måsøval Lars.Masoval@froya.kommune.no H
Olaf Reppe Olaf.Reppe@froya.kommune.no Frp
John Asbjørn Jektvik JohnAsbjorn.Jegtvik@froya.kommune.no Sp
Halgeir Arild Hammer Halgeir.Arild.Hammer@froya.kommune.no V
Hans Stølan HansL.Stolan@froya.kommune.no Sp
​Aleksander Søreng Aleksander.Soreng@froya.kommune.no Frp
Ap
Billy Fredagsvik Billy.Fredagsvik@froya.kommune.no Ap
Roger Tvervåg Roger.Tvervag@froya.kommune.no Ap
Magnhild Myresth Magnhild.Myrseth@froya.kommune.no Ap
Camilla Røstad​​ Camilla.rostad@froya.kommune.no Vara for begge arbeidstakerrepr.

 

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.

Administrasjonsutvalget har ikke delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål.