Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Formannskapet

Oversikt medlemmer Formannskapet
Medlemmer E-post Parti Mobil
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no H 48 24 48 68
Knut Arne Strømøy, Varaordfører knutarne.stromoy@froya.kommune.no Sp 41 45 98 08
Lene Dahlø Skarsvåg lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp
Arvid Hammernes arvid.hammernes@froya.kommune.no V 90 59 51 71
Geir Egil Meland geir.meland@froya.kommune.no Ap 95 04 60 74
Billy Fredagsvik billy.fredagsvik@froya.kommune.no Ap 95 03 01 03
Dordi Hammer dordi.hammer@froya.kommune.no R 90 57 45 24
Varamedlemmer formannskapet
Varamedlem E-post Parti Mobil
Remy Strømskag remy.stromskag@froya.kommune.no H
Arve Dragsnes arve.dragsnes@froya.kommune.no Pp 90 16 30 51
Lars Måsøval lars.masoval@froya.kommune.no H
Olaf Reppe olaf.reppe@froya.kommune.no Frp
John Asbjørn Jegtvik johnasbjorn.jegtvik@froya.kommune.no Sp
Halgeir Arild Hammer halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
Hans Stølan hans.stolan@froya.kommune.no ¤Uavhengig
Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp 93 85 68 51
Roger Tvervåg roger.tvervag@froya.kommune.no Ap 95 73 97 02
Magnhild Myrseth magnhild.myrseth@froya.kommune.n Ap 94 27 86 29
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no Sv 97 03 98 30
Steven Richard Crozier steven.crozier@froya.kommune.no R

¤ Uavhengig, utmeldt fra partiet

Formannskapets oppgaver:

Formannskapet er overordnet hovedutvalgene og videredelegerer sin myndighet til hovedutvalgene.

Formannskapet skal selv ha ansvar for budsjett, handlingsplan og regnskap, kultur og næringsutvikling.

Formannskapet skal være kommuneplanutvalg og ha ansvar for overordnet miljøvernarbeid.

Formannskapet skal behandle lederavtalen med rådmannen og fastsette ramme for de lokale forhandlinger.

Hvis det oppstår uklarhet om hvilket hovedutvalg som skal ha ansvar for ulike spørsmål, kan dette legges fram for formannskapet for avklaring.

Saker som ikke kan avgjøres i hovedutvalgene legges direkte fram for kommunestyret, når saken ikke har betydning for rammene i budsjettet.

Formannskapet disponerer kommunens reserverte tilleggsbevilgninger.