Formannskapet

Formannskapet

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt medlemmer Formannskapet
Medlemmer E-post Mobil
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører, H kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 48 24 48 68
Ole Morten Sørvig, Varaordfører, H ole-morten.sorvig@froya.kommune.no 95 72 05 52
Olaf Reppe, Frp olafpetter.reppe@froya.kommune.no 95 15 31 86
Hege Vikaskag, Frp hege.vikaskag@froya.kommune.no 90 59 51 71
Elin Karpinski Strandheim, Ap elin.strandheim@froya.kommune.no 47 40 93 09
Geir Egil Meland, Ap geir.meland@froya.kommune.no 95 04 60 74
Lene Dahlø Skarsvåg, Sp lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 97 51 27 73

 

Varamedlemmer formannskapet
Varamedlem E-post Mobil
Marine Måsøval, H Marine.masoval@froya.kommune.no
Aleksander Søreng, Frp aleksander.soreng@froya.kommune.no 93 85 68 51
Vidar Garnvik, H vidar@garnvikrokeri.no
Sandra Reppen Søreng, Frp sandra.r.s99@hotmail.com
Arvid Hammernes, V arvid.hammernes@froya.kommune.no 90 59 51 71
Svein Viggo Johansen, Pp sveinviggo.johansen@froya.kommune.no
Dordi Hammer, R dordi.hammer@froya.kommune.no 90 57 45 24
Billy Fredagsvik, Ap billy.fredagsvik@froya.kommune.no
Eskil Sandvik, Sv eskil.sandvik@froya.kommune.no 97 03 98 30
Knut Arne Strømøy, Sp knutarne.stromoy@froya.kommune.no
Per Ole Sandvik, Sp po.sandvik@hotmail.no

 

 

Formannskapets oppgaver:

Formannskapet er overordnet hovedutvalgene og videredelegerer sin myndighet til hovedutvalgene.

Formannskapet skal selv ha ansvar for budsjett, handlingsplan og regnskap, kultur og næringsutvikling.

Formannskapet skal være kommuneplanutvalg og ha ansvar for overordnet miljøvernarbeid.

Formannskapet skal behandle lederavtalen med kommunedirektøren og fastsette rammer for de lokale forhandlingene.

Hvis det oppstår uklarhet om hvilket hovedutvalg som skal ha ansvar for ulike spørsmål, kan dette legges fram for formannskapet for avklaring.

Saker som ikke kan avgjøres i hovedutvalgene legges direkte fram for kommunestyret, når saken ikke har betydning for rammene i budsjettet.

Formannskapet disponerer kommunens reserverte tilleggsbevilgninger.