Formannskapet

Oversikt medlemmer Formannskapet
Medlemmer E-post Parti
Berit Flåmo, Ordfører berit.flamo@froya.kommune.no Ap
Pål Terje Bekken​, v​araordfører pal.terje.bekken@froya.kommune.no​ Ap
Kristin Reppe Storø Kristinreppe.storo@froya.kommune.no Ap
Gunn Heidi Hallaren​ gunn.heidi.hallaren@froya.kommune.no​ Ap
Aleksander Søreng Aleksander.soreng@froya.kommune.no​ Frp
Martin Nilsen martin.nilsen@froya.kommune.no H
Arvid Hammernes​ arvid.hammernes@froya.kommune.no​ V
Varamedlemmer formannskapet
Varamedlem E-post Parti
Torbjørn Måsøval torbjorn.masoval@froya.kommune.no Ap
Oddvar Espnes Ap
Vida Zubaite Bekken Vida.bekken@froya.kommune.no Ap
Heidi Taraldsen heidi.taraldsen@froya.kommune.no Ap
Ann Kristin Kristoffersen Ann.Kristin.Kristoffersen@froya.kommune.no Ap
Bjørnar Gisle Grytvik BjornarGisle.Grytvik@froya.kommune.no Frp
Remy Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H
​Knut Arne Strømøy KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no Sp
Hans Kristian Werkland hanskristian.werkland@froya.kommune.no Frp
Halgeir Arild Hammer halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
Harald Ole Aursøy Harald.Aursoy@froya.kommune.no V
Edvin August Paulsen Edvin.paulsen@gmail.com V

 

Formannskapets oppgaver:

Formannskapet er overordnet hovedutvalgene og videredelegerer sin myndighet til hovedutvalgene.

Formannskapet skal selv ha ansvar for budsjett, handlingsplan og regnskap, kultur og næringsutvikling.

Formannskapet skal være kommuneplanutvalg og ha ansvar for overordnet miljøvernarbeid.

Formannskapet skal behandle lederavtalen med rådmannen og fastsette ramme for de lokale forhandlinger.

Hvis det oppstår uklarhet om hvilket hovedutvalg som skal ha ansvar for ulike spørsmål, kan dette legges fram for formannskapet for avklaring.

Saker som ikke kan avgjøres i hovedutvalgene legges direkte fram for kommunestyret, når saken ikke har betydning for rammene i budsjettet.

Formannskapet disponerer kommunens reserverte tilleggsbevilgninger.