Frøya ungdomsråd

Frøya ungdomsråd
Medlemmer og varamedlemmer E-post Telefon
Ingeborg Wahl, leder ingeborgwahl12345@gmail.com 41554514
Andreas Fredagsvik, nestleder
Marius Furberg Hoff
Celine Wedø Bårdsen
Marie Kjønnøy
Eskil Furberg Hoff
Maria Dyre

 

Frøya ungdomsråd

 

Frøya Ungdomsråd (FUR) skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune.

FUR skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom.

Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom i kommunen.