Frøya ungdomsråd

Medlemmer og varamedlemmer E-post
Ingeborg Wahl, leder ingeborgwahl12345@gmail.com
Andreas Fredagsvik, nestleder
Marius Furberg Hoff
Celine Wedø Bårdsen
Marie Kjønnøy
Eskil Furberg Hoff
Ledig plass

 

Frøya ungdomsråd

 

Frøya Ungdomsråd (FUR) skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune.

FUR skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom.

Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom i kommunen.