Frøya ungdomsråd

Frøya Ungdomsråd (FUR) skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune.

FUR skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom.

Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom i kommunen.

Frøya ungdomsråd
Medlemmer og varamedlemmer E-post Telefon
Synne Måsøval - leder synne@masoval.no fur@froya.kommune.no 484 00 330
Sigurd Vie - nestleder sigvie@pm.me fur@froya.kommune.no 918 36 316
Andrea Reppe Vatn - medlem fur@froya.kommune.no
Johan Rise Mathisen - medlem fur@froya.kommune.no
Kamile Zekonyte - medlem fur@froya.kommune.no