Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlem E-post Personlig vara Parti
Per Johan Gundersen, Leder per.gundersen@froya.kommune.no Sten Kristian Røvik
Nils Reidar Burøy, Nestleder NilsReidar.Buroy@froya.kommune.no Robert Kløven
Oddveig Todal Hege Jeanette Berg Johansen
Ola Vie Ola.Vie@froya.kommune.no Ragnhild Strømme
Paul Sandvik Torbjørn Reppe

 

Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.