Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlem E-post Personlig vara Parti
Per Johan Gundersen, Leder per.gundersen@froya.kommune.no Sten Kristian Røvik
Kai Ronny Arntzen, nestleder KaiRonny.Arntzen@froya.kommune.no Robert Kløven Sp
Oddveig Todal Ragnhild Strømme
Ola Vie Ola.Vie@froya.kommune.no Torbjørn Reppe Sv
Merete Moen R

 

Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.