Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlem E-post Personlig vara
Lars Nordgård (leder) (INP) Stian Pachov (SP)
Torbjørn Måsøval, nestleder (Ap) Line Stabell (R)
Oddveig Todal (Sp) Anne Marit Grønvik (SV)
Gunhild Reppe Storø, (Ap)
Kristian Skarsvåg, Sp
Robert Kløven (V) Benjamin Filip Vikaskag (Frp)
Eva Veronica Halvorsen (Pp) Barbro Flåhammer (H)
Arild Jan Holmen (V)
Anette Hammervold (H)

 

Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.