Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlem E-post Telefon
Lars Nordgård (leder), Inp lars.nordgard@froya.kommune.no 917 98 102
Jan Ketil Kristoffersen, (nestleder), Ap 482 19 061
Oddveig Todal, Sp oddveig.todal@hotmail.com 917 82 513
Robert Kløven, V r-klo@online.no 418 62 704
Eva Veronica Halvorsen, Pp hallarvika@gmail.com 948 53 232

 

 

Varaliste 1 kontrollutvalg
Varaliste flertall/posisjon Varaliste mindretall/opposisjon
Benjamin Filip Vikaskag, Frp Stian Pachov, Sp
Barbro Flåhammer, H Line Stabell, R
Arild Jan Holmen, V Anne Marit Grønvik, Sv
Anette Hammervold, H Gunhild Reppe Storø, (Ap)
Kristian Skarsvåg, Sp

 

Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.