Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlem E-post Personlig vara Parti
Lars Nordgård, Leder larsonordgard@hotmail.com Eirik Johansen Bjørgan H
Helge Borgen, nestleder Helge.Borgen@froya.kommune.no Anne Katrine Finne Ap
Kirsten Dragsnes kirsten2009@live.no Gustav Gjevik Ap
Laila Wedø h-wedo@online.no Harry Osvald Hansen V
Sten Arntzen stes-arn@online.no Bjørnar Inge Espnes Sp

 

Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.