Valgstyret

Medlemmer valgstyret
Medlemmer E-post Parti
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører Kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no H
Knut Arne Strømøy, varaordfører KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no@froya.kommune.no Sp
Lene Dahlø Skarsvåg Lenedahlo.Skarsvag@froya.kommune.no Sp
Arvid Hammernes arvid.a.hammernes@online.no V
Billy Fredagsvik Billy.Fredagsvik@froya.kommune.no Ap
Geir Egil Meland Geir.meland@froya.kommune.no Ap
Dordi Hammer Dordi.hammer@froya.kommune.no R

 

Varamedlemer valgstyret
Varamedlemmer E-post Parti
Remy Strømskag remy.stromskag@froya.kommune.no H
Lars Måsøval Lars.masoval@froya.kommune.no H
Olaf Reppe olaf.reppe@froya.kommune.no Frp
Halgeir Arild hammer Halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
Hans Stølan Hans.stolan@froya.kommune.no ¤ Uavhengig
Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp
Roger Tvervåg roger.tvervag@froya.kommune.no Ap
Magnhild Myrseth magnhild.myrseth@froya.kommune.no Ap
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no Sv
Steven Crozier steve.crozier@froya.kommune.no R

¤ Uavhengig, utmeldt fra partiet

Kommunestyret selv oppnevner valgstyre (Valgloven §4-1), og kan etter Valgloven §4-2 delegere til dette organet (valgstyret) både å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, og å oppnevne stemmestyrer med minst tre medlemmer, ett stemmestyre for hver stemmekrets.