Valgstyret

Medlemmer valgstyret
Medlemmer E-post Parti
Berit Flåmo, Ordfører Berit.flamo@froya.kommune.no Ap
Pål Terje Bekken, varaordfører Pal.Terje.bekken@froya.kommune.no Ap
Kristin Reppe Storø KristinReppe.storo@froya.kommune.no Ap
Gunn Heidi Hallaren Gunn.heidi.hallaren@froya.kommune.no Ap
Aleksander Søreng Aleksander.Soreng@froya.kommune.no Frp
Martin Nilsen Martin.Nilsen@froya.kommune.no H
Arvid Agnar Hammernes Arvid.Hammernes@froya.kommune.no V

 

Varamedlemer valgstyret
Varamedlemmer E-post Parti
Torbjørn Måsøval torbjorn.masoval@froya.kommune.no Ap
Geir Egil Meland Geir.meland@froya.kommune.no Ap
Vida Zubaite Bekken Vida.bekken@froya.kommune.no Ap
Heidi Taraldsen heidi.taraldsen@froya.kommune.no Ap
Ann Kristin Kristoffersen Ann.Kristin.Kristoffersen@froya.kommune.no Ap
Bjørnar Gisle Grytvik BjornarGisle.Grytvik@froya.kommune.no Frp
Remy Andre Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H
Knut Arne Strømøy KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no Sp
Hans Kristian Werkland hanskristian.werkland@froya.kommune.no Frp
Halgeir Arild Hammer Halgeir.Arild.Hammer@froya.kommune.no V
Harald Ole Aursøy Harald.Aursoy@froya.kommune.no V

 

Kommunestyret selv oppnevner valgstyre (Valgloven §4-1), og kan etter Valgloven §4-2 delegere til dette organet (valgstyret) både å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, og å oppnevne stemmestyrer med minst tre medlemmer, ett stemmestyre for hver stemmekrets.