Valgstyret

Oversikt medlemmer Formannskapet
Medlemmer E-post Mobil
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører, H kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 48 24 48 68
Ole Morten Sørvig, Varaordfører, H ole-morten.sorvig@froya.kommune.no 95 72 05 52
Olaf Reppe, Frp olafpetter.reppe@froya.kommune.no 95 15 31 86
Hege Vikaskag, Frp hege.vikaskag@froya.kommune.no 90 59 51 71
Elin Karpinski Strandheim, Ap elin.strandheim@froya.kommune.no 47 40 93 09
Geir Egil Meland, Ap geir.meland@froya.kommune.no 95 04 60 74
Lene Dahlø Skarsvåg, Sp lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 97 51 27 73

 

Varamedlemmer formannskapet
Varamedlem E-post Mobil
Vidar Garnvik, H vidar@garnvikrokeri.no
Aleksander Søreng, Frp aleksander.soreng@froya.kommune.no 93 85 68 51
Trond Harald Iversen, H trondharald.iversen@froya.kommune.no
Sandra Reppen Søreng, Frp sandra.r.s99@hotmail.com
Arvid Hammernes, V arvid.hammernes@froya.kommune.no 90 59 51 71
Svein Viggo Johansen, Pp sveinviggo.johansen@froya.kommune.no
Dordi Hammer, R dordi.hammer@froya.kommune.no 90 57 45 24
Billy Fredagsvik, Ap billy.fredagsvik@froya.kommune.no
Eskil Sandvik, Sv eskil.sandvik@froya.kommune.no 97 03 98 30
Knut Arne Strømøy, Sp knutarne.stromoy@froya.kommune.no
Per Ole Sandvik, Sp po.sandvik@hotmail.no

 

Kommunestyret selv oppnevner valgstyre (Valgloven §4-1), og kan etter Valgloven §4-2 delegere til dette organet (valgstyret) både å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, og å oppnevne stemmestyrer med minst tre medlemmer, ett stemmestyre for hver stemmekrets.