Salmar Oppdrett AS søker om ny lokalitet Kya i Frøya kommune

Søknaden gjelder etablering av nytt anlegg for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på følgende lokalitet i Frøya kommune:

Lokalitetsnummer

Lokalitetsnavn

Midtpunkt

Lokalitetsbiomasse

 

 

 

           Kya

 

63° 46.262’

8° 20.204’

 

 

6240 tonn

 

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

 

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 21.11.2023 – 11.12.2023 på kommunens hjemmeside: www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 11.12.2023.

 

Last ned søknad (PDF, 24 MB)

Strømrapport (PDF, 6 MB)

Vurdering av behov for konsekvensutredning Kya  (PDF, 749 kB)