Oppgradering av Frøyatunnelen

April 2023 starter oppgradering av Frøyatunnelen. Dette gjør at tunnelen periodevis blir stengt.

Tunnelen vil være stengt fra begge sider på følgende tidspunkt: 

2030 til 0600: Søndag til fredag. 
2030 til 0800: Fredag til lørdag. 
2030 til 1000: Lørdag til søndag. 

 

Det blir kolonnekjøring på følgende tidspunkt: 

Fra Frøya 
Mandag til søndag: 2130 og 2330. 
I tillegg til dette blir det kolonne hver lørdag klokken 0600 og hver søndag klokken 0600 og 0800.

Fra Hitra 
Mandag til søndag: 2145 og 2345. 
I tillegg til dette blir det kolonne hver lørdag klokken 0615 og hver søndag klokken 0615 og 0815.
 

Les mer hos Trøndelag fylkeskommune

Det er opprettet en gratis SMS varsling for prosjektet for info. 

 

Kontaktpersoner:

Trøndelag Fylkeskommune: Teamleder Olaf Rovik, e-post: olarov@trondelagfylke.no

Frøya Kommune:
Beredskapssjef Marit Wisløff Norborg, e-post: maritwisloff.norborg@froya.kommune.no
Kommunedirektør  Beathe Sandvik Meland ,  e-post:  beathe.sandvik.meland@froya.kommune.no