Psykososialt kriseteam

Kriseteamet har ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker/kriser og deres pårørende.

Det dreier seg om ulykker/kriser​ hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø bør bearbeides av personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen. Det er vakthavende lege som har ansvar for å innkalle det psykososiale kriseteamet.

Psykososialt kriseteam består i dag av medlemmer fra:

  • Psykisk helsearbeid
  • Legetjenesten
  • Helsestasjonen
  • Barne- og familietjenesten
  • NAV
  • Lensmannen
  • Prestetjenesten
  • Skolen
  • Ambulansebil
  • Pasientbåt

 

Telefon til leder av kriseteamet: 415 00 947/ 905 96 324