Skolehelsetjeneste for grunnskolen 1 - 10 trinn og videregående skole

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som skole elev og dine foresatte. Tjenesten er gratis og er en "drop-in" tjeneste på skolen. Vårt ansvar er å hjelpe barn/unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir. Alle skolene i kommunen har en helsesykepleier som er på skolen til faste tider. Kontakt helsestasjonen for detaljerte opplysninger om kontakttider.

Skolehelsetjenesten kan blant annet bidra med:  

 • Samtaler, veiledning, helseundersøkelser, oppfølging og henvisning videre om det er behov for det.
 • Oppfølging av vekst og fysisk / psykisk utvikling. 
 • Tiltak ved spørsmål og vansker omkring pubertet.
 • Støtte ved sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
 • Tilby støttesamtaler med barn/unge når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
 • Vaksinering se link for nærmere info: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
 • Delta i tverrfaglige team på skolen i samarbeid med foreldre og eventuelt andre hjelpetjenester
 • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
 • Tilby foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, gjentagende konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc. Se også link: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/
 
Ansatte ved skolehelsetjenesten:
 
 • Gunda Kjønnøy
 • Marlen Sommer
 • Elisabeth Bruvold

For kontakt ring telefonnummer 72 46 33 30

Kontakt

Elisabeth Bremnes Bruvold
Helsesykepleier, Fagleder helsestasjon
Telefon 95 87 48 06
Helsestasjon
E-post
Telefon 72 46 33 30
Gunda Kjønnøy
Helsesøster
Telefon 90 05 37 97
Marlen Sommer
Sykepleier
Telefon 90 98 93 58

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda