Koordinerende enhet

​Forvaltningskontoret Helse og omsorg er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Vi har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Tjenestemottakere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys en koordinator som skal sørge for oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet.

Koordinerende enhet skal motta meldinger om behov for individuell plan og iverksette arbeidet rundt etablering og oppnevning av koordinatorer.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 481 38 664
Siv Anita Fillingsnes
Avdelingsleder Forvaltningskontor helse og omsorg
E-post
Telefon 951 55 475

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kartpunkt