Koordinerende enhet

​Forvaltningskontoret Helse og omsorg er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Vi har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Tjenestemottakere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys en koordinator som skal sørge for oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet.

Koordinerende enhet skal motta meldinger om behov for individuell plan og iverksette arbeidet rundt etablering og oppnevning av koordinatorer.

Barnekoordinator

Barnekoordinator er organisert inn i Forvaltningskontoret helse og omsorg / Koordinerende enhet. 

Barnekoordinator skal samhandle med barn og unge, deres familier og andre fagpersoner. Barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet rundt et barn.

Stillingen innehar en nøytral rolle mellom de ulike tjenestene med fokus på tverrfaglig samarbeid. Barnekoordinator jobber både på et strategisk nivå, men også på individsaker.

Barnekoordinator er en lovfestet rettighet for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som derfor vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64
Siv Anita Fillingsnes
Avdelingsleder Forvaltningskontor helse og omsorg
E-post
Telefon 95 15 54 75
Andrea Wedø Jektvik
Barnekoordinator
E-post

Adresse

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda