Psykisk helse-Lavterskel

Målsetting med psykisk helsearbeid i kommunen er å bidra til at mennesker med psykiske belastninger og/eller  psykiske diagnoser kan bli selvstendige, få tilhørighet og mestre eget liv

Psykisk helse i Frøya kommune er et lavterskeltilbud til alle mellom 0-100 år. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som har behov for kontakt med oss. Tjenesten skal gi et tilbud til personer som har hverdagsutfordringer/psykiske utfordringer, av mild/moderat karakter og som man ikke kan forvente en selv finner løsning på. Tjenestesøker kan ta direkte kontakt eller rette henvendelse gjennom sin fastlege.

Etter omorganisering i Familie og helse ligger også barne- og familievileder og ungdomskontakt under psykisk helse. 

Det vil bli større fokus på gruppetilbud både til barn og voksne framover. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon om dette.

Hvis du er  i akutt behov for hjelp må du ringe fastlege, legevakt på telefon 116 117 eller 113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Anita Kristiansen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 994 02 448
Kirsti Moe Samdahl
Spesialsykepleier innen rusmiddelrelaterte utfordringer
E-post
Telefon 954 35 412
Mats Einar Rotnes
Vernepleier
E-post
Telefon 469 04 318

Åpningstider

08.00 - 16.00

(15. september til 14.mai)


08.00 - 15.00

(15.mai til 14. september)

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kartpunkt