Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste er et gratis tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 6b. Målet er at du skal kunne mestre egen tilværelse på tross av sykdom og nedsatt funksjonsevne. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Frøya kommune. 

Psykisk helse er et gratis tilbud til alle mellom 0-100 år. Tjenesten skal gi et tilbud til personer som har hverdagsutfordringer/psykiske utfordringer, av mild/moderat karakter og som man ikke kan forvente en selv finner løsning på. Du kan ta direkte kontakt med avdelingen eller rette henvendelse gjennom din fastlege, NAV eller annen hjelpetjeneste. Link til søknadskjema finnes nedenfor. 
 

Tjenester avdelingen kan tilby er bl.a: 

  • Individuelle behandlingsrettede samtaler 
  • Individuell plan og tjenesteveiledning 
  • Gruppetilbud 
  • Oppfølging i krisesituasjon 

 

Per april 2024 er det dessverre noe ventetid for oppstart av behandlingssamtaler ved avdelingen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss i psykisk helse for registrering og kartlegging/vurdering, og at du eventuelt i mellomtiden frem til oppstart går i dialog med fastlege, helsesykepleier eller annen type hjelpeapparat. Vurdering gjøres fortløpende. 

 

Link til søknadsskjema. Se her:  Søknad om helse- og omsorgstjenester - Frøya kommuneHvis du er  i akutt behov for hjelp må du ringe fastlege, legevakt på telefon 116 117 eller 113.

 

Ungdomskontakt

Ungdomskontakt: Silje Axelsen, telefon 905 43 546, silje.axelsen@froya.kommune.no 

Ungdomskontakt Silje jobber forebyggende ut på arenaer der ungdom befinner seg. Målgruppen er ungdom på ungdomsskole og videregående med behov for en trygg voksen til å drøfte små og store gleder, bekymringer og hendelser med. Ungdomskontakten har en fast dag på ungdomsskolen (tirsdager), videregående skole (torsdager), og er å møte på Ungdomsbasen hver mandag. Man kan ta kontakt for en fast avtale, eller ta direkte kontakt dersom man har noe man spontant ønsker å snakke med henne om.  I tillegg deltar hun som leder i mestringsprogrammet FLYT for kommunens 10. trinn. 

Silje samarbeider tett med skolene, skolehelsetjenesten, og kultur.  

 

Forebyggende team

Forebyggende team består av to prosjektstillinger. Stillingene innebefatter blant annet å være ledere i mestringsprogrammet FLYT (Kronprinsparets fond), være pådrivere i utvikling og gjennomføring av tilbud for ungdom og unge voksne, samt samarbeid med forskningsmiljø. 
For mer informasjon om opprettelsen av stillingene i forebyggende team, se her: Unge voksne - psykisk helse - Frøya kommune


 

Familievernkontoret

Familievernkontoret tilbyr rådgivning, veiledning og kurs. Tilbudet er gratis, og man trenger ingen henvisning. Du kan ta kontakt eller bestille time.  Familievernkontoret har fast tid på Frøya en mandag per måned. De har tilholdssted på Kysthaven, inngang til helsestasjon. For mer informasjon, og kontaktinfo se her: Familievernkontoret i Trondheim | Bufdir

 

Hjelp til selvhjelp:

Kontakt

Mats Einar Rotnes
Behandler
E-post
Telefon 46 90 43 18
Marte Vikan
Behandler
E-post
Telefon 90 50 64 93
Lene Kristin Solstad-Bendiksen
Behandler
E-post
Telefon 95 43 54 12
Eva Renate Bøe
Avdelingsleder kommunal psykisk helse
E-post
Telefon 46 89 38 41

Åpningstider

08.00 - 16.00

 

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda