Har du ledig husrom til flyktninger?

Frøya kommune bosetter flyktninger gjennom hele året, og vi søker nå etter flere boenheter.

Flyktningtjenesten bistår med å finne det første husrommet ved bosetting i kommunen, og har derfor et løpende behov for egnede boliger. Dersom du har en bolig du ønsker å leie ut, kan du registrere dette her og Flyktningtjenesten vil ta kontakt med deg.

 

Kriterier for utleie

Disse kriteriene gjelder for mulig utleie:

  • Boligen må helst ligge mellom Dyrvik og Hamarvik
  • Boligen må være godkjent for boligformål eller utleie
  • Boligen må være vinterisolert, innlagt strøm og ha internettilgang.
  • Det bør være muligheter for langtidsleie, og leiepris må være i samsvar med det som er gjengs leie i Frøya kommune
  • Leiekontrakten må følge husleieloven

Før vi inngår kontrakt går vi gjennom boligen sammen med utleier og lager en rapport med bilder som dokumenterer standard og tilstand.

Frøya kommune trenger opplysninger om boligen du ønsker å leie ut. Du får en tilbakemelding på henvendelsen din i løpet av tre uker etter at du har registrert deg.

 

Kontakt

Kjell Skjelvik
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 46 92 15 47
Linda Dahlø
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 90 14 18 27