Flyktningetjenesten og voksenopplæringen

Flyktningetjenesten er fordelt på hvert sitt ansvarsområde.

Det er flyktningetjenesten i Frøya kommune ved flyktningkonsulenten som gjennomfører bosetting, og veileder de nyankomne inn i lokalsamfunnet vårt.

Voksenopplæringen i Frøya kommune ved programrådgiveren tilbyr både introduksjonsordning, og undervisning i norsk og samfunnskunnskap.

Voksenopplæringen tilbyr også i samarbeid med Hitra kommune grunnskolefag.

Barn av nyankomne flyktninger får tilbud om barnehage og grunnskole.

Tjenesten samarbeider med NAV og lokalt næringsliv for en smidig overgang mellom kvalifisering og arbeidsliv.

Tjenesten er ansvarlig for å sikre at Frøya kommune gir et godt og helhetlig lovpålagt tjenestetilbud.

 

 

Voksenopplæringen tilbyr norsk- og samfunnskunnskapsundervisning for innvandrere med rett og plikt til slik opplæring. Innvandrerens oppholdstillatelse, ankomsttidspunkt og alder avgjør om vedkommende har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere.

Kontakt

Amalie Kvalavåg
Konstituert avdelingsleder
E-post
Telefon 94 16 76 10
Linda Dahlø
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 90 14 18 27
Ingunn Branem Hansen
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 94 84 12 98

Kartpunkt