Flyktningetjenesten og voksenopplæringen

Når Frøya kommune bosetter flyktninger, er det Flyktningkonsulent, i samarbeid med de andre i flyktningetjenesten, som har ansvar for å gjennomføre bosettingen. Flyktningetjenesten har tett samarbeid med Frøya voksenopplæring, som har ansvaret for introduksjonsordningen som flyktningene deltar i.

Flyktningetjenesten består av en leder, en fagleder/programveileder og en flyktningkonsulent. I tillegg er det ansatt 3 lærere i voksenopplæringen.

Frøya voksenopplæring arrangerer norsk og samfunnskunnskap for innvandrere som i sitt oppholdsvedtak har rett og plikt til slik opplæring. Undervisningen er gratis. Voksenopplæringen har i tillegg opplæring for flyktninger i grunnskolefag

Kontakt

Åse Stene Telnes
Leder Voksenopplæringen/Flyktningetjenesten
E-post
Telefon 948 41 298
Mobil 948 41 298