Flyktningetjenesten og voksenopplæringen

Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæring

Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæring
Navn og tittel Kontaktinfo
Amalie Kvalavåg Avdelingsleder tlf: 941 67 610 amalie.kvalavag@froya.kommune.no
Linda Dahlø Flyktningkonsulent tlf: 901 41 827 lindaenoksen.dalho@froya.kommune.no
Kjell Skjelvik Flyktningkonsulent tlf: 469 21 547 kjell.skjelvik@froya.kommune.no
Therese Dogsbo Programrådgiver tlf: 469 24 038 therese.dogsbo@froya.kommune.no
Haytham Abu Areef Programrådgiver tlf: 908 69 572 HaythamMonifi.AbuAreef@froya.kommune.no
Milena Pachova Lærer ved voksenopplæringen tlf: 481 70 051 milena.pachova@froya.kommune.no
Maryna Hrydnieva Konsulent tlf: 905 77 455 Maryna.Hrydnieva@froya.kommune.no

 

Flyktningetjenesten er fordelt på hvert sitt ansvarsområde.

Det er flyktningetjenesten i Frøya kommune ved flyktningkonsulenten som gjennomfører bosetting, og veileder de nyankomne inn i lokalsamfunnet vårt.

Voksenopplæringen i Frøya kommune ved programrådgiveren tilbyr både introduksjonsordning, og undervisning i norsk og samfunnskunnskap.

Voksenopplæringen tilbyr også i samarbeid med Hitra kommune når det kommer til grunnskole for voksne.

Barn av nyankomne flyktninger får tilbud om barnehage og grunnskole. Barn som skal på videregående har fylkeskommunen ansvar for å tilby skoleplass.

Tjenesten samarbeider med NAV og lokalt næringsliv for en smidig overgang mellom kvalifisering og arbeidsliv.

Tjenesten er ansvarlig for å sikre at Frøya kommune gir et godt og helhetlig lovpålagt tjenestetilbud.

Voksenopplæringen tilbyr norsk- og samfunnskunnskapsundervisning for innvandrere med rett og plikt til slik opplæring. Innvandrerens oppholdstillatelse, ankomsttidspunkt og alder avgjør om vedkommende har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

Plikt betyr at man har plikt til å gjennomføre opplæringen og at dette må gjennomføres for  å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere.

Kontakt

Amalie Kvalavåg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 94 16 76 10