Nabeita oppvekstsenter

Nabeita oppvekstsenter består av skole 1.-7. klasse, 4-avdelings barnehage og SFO. Oppvekstsenteret ligger mellom grendene Hammarvik og Flatval, ca 6 km fra kommunesenteret Sistranda.

På barnehagen er det til sammen 60 plasser fordelt på to små- og to storbarnsavdelinger.

Nabeita oppvekstsenter har 1-7.tinn (130 elever) og barnehage med rundt 60 barn.  

Vi er opptatt av at elevene skal få være aktive i læringa, trives og oppleve mestring. Hos oss blir du en del av en personalgruppe som er aktive brukere av nærmiljøet. Vi har sjøen og skogen rett utenfor døra vår, og bruker begge deler gjennom hele året. Uteskole er fast på timeplanen, og vi samarbeider tett med bedrifter, foreldre og andre aktører.  

For å utvikle et trygt og godt læringsmiljø jobbes det også med god lagbygging mellom elevene - samarbeidslæring og Link til livet er verktøy vi benytter.  

Ved senteret samarbeider ansatte på skolen og barnehagen om opplæringen til barna, slik at erfaringer deles og barna ivaretas gjennom hele løpet av voksne som samhandler tett.

Kontakt

Lise Måsøval
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 72 46 32 81
Ann Karin Fredagsvik
Avdelingsleder barnehage
E-post
Trude Eidsvåg
SFO-leder
E-post
Merete Nyhus
Avdelingsleder skole
E-post
Telefon 97 48 01 13

Åpningstider

Åpningstider barnehagen: 07:00-16:45
Åpningstider SFO: 07:00-16:45

Skoletid:
Mandag, onsdag og torsdag  kl. 08:45-14:15
Tirsdag og fredag kl. 08:45-13:00
 

Adresse

Postboks 8, 7264 Hamarvik