12 timer gratis SFO for 1. trinn og 2. trinn

Det ble den 15.juni 2022 vedtatt at alle elever på 1.trinn får 12 timer gratis SFO per uke fra skolestart 22/23. Fra skolestart 2023 gjelder dette også for elever i 2. trinn

Til informasjon:

• 1. trinn og 2. trinns elever som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og det vil bli trukket fra 12 timer for de i 1. trinn som har plass som er ut over dette.
• Ordningen krever ikke at det søkes spesielt om dette, det vil automatisk bli trukket fra på faktura.
• Gratis «kjernetid» betyr at elever på 1. trinn og 2. trinn kan være på SFO 12 timer i uken uten å måtte betale noe.
• Den enkelte kan ikke velge selv når timene skal disponeres, men de vil bli trukket fra ukentlig.
• Alle vil få mulighet til å kjøpe full plass i SFO, dersom foresatte har behov for at eleven er mer enn 12 timer på SFO.
Det vil bli fakturert for kost. Kostpenger fastsettes i kommunens gebyrregulativ.