Amar Seafood AS søker om ny lokalitet Krutøya i Frøya kommune

Søknaden gjelder etablering av nytt anlegg for Kveite i sjøvann på følgende lokalitet: 

 

Lokalitetsnummer        Lokalitetsnavn        Midtpunkt                                  Lokalitetsbiomasse

                                     Krutøya                  63˚40,344’ N 8˚ 36,742’ E            2340 tonn

 

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 04.04.2024 - 07.05.2024 på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 07.05.2024.

 

Søknad (PDF, 144 kB)

ANGÅENDE FERDIGSTILLING AV RUTINER KNYTTET TIL BIOSIKKERHET (PDF, 65 kB)

Beredskaplan (PDF, 592 kB)

B-undersøkelse Krutøya (PDF, 3 MB)

C-undersøkelse ved Krutøya (PDF, 5 MB)

Forslag til kartlegging sårbare arter og naturtyper med ROV (PDF, 2 MB)

Forundersøkelse ved Krutøya (PDF, 4 MB)

Intensjonsavtale om fiskehelseoppfølging ved lokaliteten Krutøya (PDF, 223 kB)

Kartvedlegg (PDF, 3 MB)

Krutøya posisjoner liner og anlegg (PDF, 538 kB)

Miljøeffekter av kjemikalier (PDF, 784 kB)

Overordnet biosikkerhetsplan (PDF, 3 MB)

Risikovurdering med handlingsplan (PDF, 583 kB)

Spredningskart del 1 (PDF, 2 MB)

Spredningskart del 2 (PDF, 611 kB)

Spredningskart del 3 (PDF, 440 kB)

Spredningskart del 4 (PDF, 546 kB)

Supplerende opplysninger (PDF, 2 MB)

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg (PDF, 3 MB)

Vannstrømmåling ved Krutøya (PDF, 4 MB)

Vurdering av behov for konsekvensutredning (PDF, 8 MB)

Vurdering av risiko for tilstedeværelse av sårbare naturtyper og arter ved (PDF, 2 MB)