Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester legger med dette forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tekniske tjenester ut på offentlig høring i 14 dager.

 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles på vegne av Kystplan AS oppstart av arbeid med detaljregulering for Dragsnesveien, gnr 57 bnr 5.

Kommunestyret legger forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya kommune ut på høring.