Varsel om høring og utlegging til offentlig ettersyn av 5 nye områder til tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022 - tema næringsarealer.

Forskrift - Helårs båndtvang (PDF, 46 kB)

Forskrift for helårs båndtvang er utarbeidet etter ett behov kommunen oppdaget under arbeidet med beitebruksplanen. Frøya kommune har ett landbruk som baserer seg mest på utgangersau, altså villsau som går ute hele året. Dette gir ett behov for å beskytte husdyrene mot løse hunder også utenfor normal båndtvangsperiode.

Forskriften skal kun gjelde områder hvor det går dyr ute og beiter, og det er opp til hver enkelt driver å markere hvert område godt, slik at det skal være enkelt for de med hund å se hvor båndtvangen gjelder.

 

Høringsfrist 08.08.2022

Frøya formannskap har i møte 09.06.22 vedtatt planprogram for kulturmiljøplan og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.