Kommunestyret 01.02.24 utsettes til kl 12.00

Som dere er kjent med vil "Ingunn" treffe oss i løpet av ettermiddagen og natten. Som det nå ser ut, vil vinden løye på morgen/formiddagen i morgen.

Vi har derfor besluttet å utsette kommunestyrets møteoppstart til kl 12.00 i morgen. Vi starter med lunsj. Orienteringen fra regionrådet utgår/utsettes. Dersom det skjer hendelser utover det vi nå kan forutse, kan møtet bli avlyst. Dette vil det gitt beskjed om fortløpende.

Kommunen har satt beredskap, og iverksetter alle forberedende tiltak ihht våre beredskapsplaner. 
(Herunder å vurdere fortløpende hvorvidt skoler skal stenges)

Kommunen har forsterket beredskapen og bemanningen der det er behov for dette.

Vi følger situasjonen tett og vil oppdatere forløpende ved endringer i værvarselet, 
Følg videre utvikling på yr.no/met.no og kommunens hjemmeside, og følg anbefalingene