Frøya eldre- og brukerråd

Frøya eldre- og brukerråd
Medlemmer pensjonistforeningen Epost
Hans Ulrik Hammer, Nestleder hamhan@online.no
Laila Wedø h-wedo@online.no
Åse Kristiansen ase.kristiansen51@gmail.com
Vararepresentanter  
Albert Stålskjær albertstaalskjaer@yahoo.no
Harald Johansen  
Astrid Madsvåg  

 

Frøya eldre- og brukerråd2
Medlemmer brukerrepresentanter Epost
Sigbjørn Hellevik, Leder sigbjorn.hellevik@gmail.com
Rigmor Mathisen rigmor-math@hotmail.com
Eva Foss evafoss63@hotmail.com
Vararepresentanter  
Hallgeir Sandvik hallgeir.sandvik@gmail.com
Catrine Gaarder Overn c-ga-ov@online.no
Andre representanter  
Sibel Spahiu, Brukerombud sibel.spahiu@froya.kommune.no

 

Eldre- og brukerråd er oppnevnt i henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.91, og i henhold til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. av 17.06.05.
Rådet består av 7 medlemmer som ble oppnevnt av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Eldre- og brukerråd skal forelegges alle saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne før beslutning foretas i kommunestyret.

Eldre- og brukerråd skal avgi uttalelse til formannskap/kommunestyret om handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan.

Eldre- og brukerråd kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Representanter fra eldre- og brukerråd har møte og talerett i kommunestyret i saker som eldre- og brukerråd har behandlet.