Brukerombud

Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Kort fortalt

Mener du at du ikke får oppfylt dine rettigheter som bruker eller pårørende? Er du ikke fornøyd med de tjenestene du får? Da kan du ta kontakt med brukerombudet.

Brukerombudet skal ivareta dine behov interesser og rettssikkerhet.

Tilbudet er gratis og taushetsbelagt.

 

Hva kan brukerombudet hjelpe deg med?

Brukerombudet kan blant annet:

 

 • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
 • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
 • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
 • Møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
 • Hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det
 • Informere om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

 

Hvem kan få hjelp?

Du kan ta kontakt med brukerombudet hvis du

 

 • er søker eller mottaker av trygdeytelser eller sosiale tjenester
 • er syk
 • er funksjonshemmet
 • er over 67 år
 • ikke vet hvor du skal henvende deg
 • ønsker råd og veiledning

 

Behøver du en samtale?

Dette kan avtales på forhånd via telefon eller mail.

 

Kontortid er tirsdager kl. 08.00-16.00 i Frøyahallen.

Øvrige ukedager kan jeg kontaktes via mail.

 

Mail: sibel.spahiu@froya.kommune.no

 

Telefon: 98 06 63 34