Vei

Andre veier

Fylkesveiene i kommunen er det fylkeskommunen som sørger for.

 

Henvendelser om veier

Meldinger om feil på veinettet rettes til veimeldingsentralen på telefon 175.

 

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

 

Søknad om tiltak over kommunal vei

Hvis du skal gjøre tiltak som vil påvirke trafikkflyt eller påvirke en kommunal vei dirkete, eksempelvis ved graving på den kommunale veien skal det søkes om "nærføring av kommunal vei". 

Søknadsskjema for tiltak eller nærføing av kommunal vei (DOCX, 860 kB)

Kontakt

Veimeldingssentralen
Telefon 175