Vei

Kommunen skal sikre framkommelighet på de kommunale veiene, legge til rette for trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser.

Frøya kommune ønsker å være en trafikksikker kommune, og oppfordrer alle til å bruke bilbelte. Bilbelte er et enkelt og effektivt sikkerhetstiltak for deg og dem du reiser sammen med.

 

De siste årene har litt over 100 personer omkommet i trafikken i Norge, 70 av disse i bil. 33% brukte ikke bilbelte, eller brukte det feil. Å bruke bilbelte kan bety forskjellen på liv og død.

Hvorfor du bør bruke bilbelte:

  • Sitter du i forsetet eller er forsetepassasjer, vil bruk av bilbelte redusere sannsynligheten for å bli drept med 40-50 % i en ulykke.
  • Sitter du i baksetet uten å ha bilbeltet på, er du også til stor fare for de andre i bilen ved en kollisjon.
  • Bruker du ikke bilbelte, kan du i 2021 få gebyr på 1500 kroner, både i bil og buss.

Å bruke bilbelte er et effektivt hjelpemiddel for å sikre deg som bilfører eller passasjer. Konsekvensene hvis du ikke bruker belte er ofte svært alvorlige. Gjør det til en god vane med å klikke på deg beltet med en gang og alltid når du sitter i bil eller buss.

For mer informasjon:

https://www.tryggtrafikk.no/bilbelte-og-sikring/bruk-av-bilbelte/

 

Andre veier

Fylkesveiene i kommunen er det fylkeskommunen som sørger for.

 

Henvendelser om veier

Meldinger om feil på veinettet rettes til veimeldingsentralen på telefon 175.

På siden "Fiks gata mi" Kan du rapportere, finne eller diskutere lokale veiproblemer.

Fiks gata mi

 

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Kontakt

Veimeldingssentralen
Telefon 175