Vei

Kommunen skal sikre framkommelighet på de kommunale veiene, legge til rette for trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser.

Andre veier

Fylkesveiene i kommunen er det fylkeskommunen som sørger for.

 

Henvendelser om veier

Meldinger om feil på veinettet rettes til veimeldingsentralen på telefon 175.

På siden "Fiks gata mi" Kan du rapportere, finne eller diskutere lokale veiproblemer.

Fiks gata mi

 

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Kontakt

Veimeldingssentralen
Telefon 175